Szakoktatás mesterfokon 2007

Kiskun Next Szolgáltató Kft Kecskemét 

Euro-Menedzsment Oktatási Központ Szeged

Készítette: Bári István, Pataki Attila

Figyelembe véve a Lisszabonban elhatározott folyamatokat, az egész életen át tartó tanulást, az oktatási rendszerünkben zajló - kvázi - kompetencia forradalmat a gépjárművezetés terüle-tén dolgozó gépjárművezető-szakoktatók számára olyan képzés válik szükségessé, mellyel csökkenthetjük lemaradásunkat az EU-ban kitűzött céloktól.

Ezt a képzést mi szakoktatás mesterfokon képzésnek neveztük el, és

 • Elsősorban: pedagógiai készségek fejlesztését tűztük ki célul.
 • Másodsorban: fontosnak tartjuk a szakmai-gyakorlati készségek fejlesztését,
 • Harmadsorban: a vállalkozói ismereteket fejlesztjük ezzel a képzéssel.

Módszerünk: az előadás, a tréning megtartása, gyakorlati képzés megjelenést igénylő óra-számokkal, és otthoni tanulással az E-learning igénybe vételével a kurzus végén a Vizsgaremek, vagy Mestermunkának nevezett mű elkészítésével.
A képzés vizsgával zárul, melyet terveink szerint a közlekedési Hatóság, a Kamara, és az érdekképviseleti szervezetek erre hivatott, és kijelölt személyei igazolnak, tesznek hitelessé.

A képzés elvégzéséről bizonyítványt adunk.

A képzés óraszáma:
Megjelenést igénylő órák: 120 óra
Megjelenést igénylő gyakorlati képzés: 40 óra
Felkészülés gyakorlati vizsgákra, gyakorlati hospitálás: 60 óra
Önálló felkészülés házi vizsgára az E-learning igénybe vételével: 160 óra
Összesen: 380 óra

Az előadások módszertani tartalma: (otthoni felkészülést követően)

 • esettanulmányok feldolgozása
 • szóbeli konzultáció
 • házi feladatok kiértékelése
 • az otthonra kapott feladatok adoptálása
 • teszt

Tréningek tartalma:

 • kommunikáció
 • önismeret
 • konfliktus kezelés
 • probléma megoldás
 • ügyfél / tanuló kapcsolat
 • közlekedési magatartásformálás
 • technikai kezelés, csúszós tréning
 • kockázatvállalás

Gyakorlati készségek tartalma:

 • Biztonsági üzemeltetés
 • Volán mögött töltött idő (jobb-, bal első ülésben)
 • Szimulátorok ismerete

Képzés tantárgyai:

Pedagógiai tantárgyak 40 óra
Andragógiai tantárgyak összesen 8 óra
Konfliktuskezelés 8 óra
Andragógia pszichológiája 8 óra
LLL (élethosszig tartó tanulás) 8 óra
Oktatástechnikai eszközök ismerete, oktatása 8 óra
E-learning, Internet (Power Point, Word, hálózatok)

Szakmai ismeretek 40 óra
Jogszabály ismeretek 6 óra
Munkaügyi ismeretek 6 óra
KRESZ elmélet 6 óra
Szerkezeti-és műszaki ismeretek 6 óra
Vezetéselmélet 10 óra
Biztonsági üzemeltetés 6 óra

Gyakorlati képzés: 40 óra
Járműkategóriánként zárt pályás képzések 20 óra
(Csúszós tréning, fedlapra állás stb.)
Képzés forgalomban 20 óra

Vállalkozói ismeretek 40 óra
Mikro- makrogazdasági ismeretek 5 óra
Marketing 5 óra
Reklám 5 óra
Pénzügytan 5 óra
Számviteli ismeretek 5 óra
Piackutatás 5 óra
Szervezet fejlesztés 5 óra
Döntéselmélet 5 óra

Mestermunka (Vizsgaremek) készítése, mely a szóbeli vizsgán megvédendő.
Követelmények: 20-30 oldalas dolgozat, mely címét, tartalmát tekintve tartalmazza az okta-tott, és tanult anyagot.

E-learning:

 • portál (informatikai forrás-kiszolgáló [hírlevél, fórum, reklám, stb.]) keretrendszerek alkalmazása
 • Információ-Technikai menedzsment (admin [nem publikus részek]) alkalmazása
 • Digitális tananyagok alkalmazása

Szótár: oktatásunk szempontjából

 • Szakoktató az, akinek kétkerekűektől magas kategóriáig oktatási engedélye van el-méletre, és gyakorlatra.
 • Szakoktató mesterfokon: olyan szakember, aki több éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, belső indíttatása van arra vonatkozóan, hogy szakmailag előbbre lépjen, s ennek érekében a mesterfokú tanfolyamot elvégezte, mestervizsgáját sikerrel meg-védte.
 • Iskolavezető: akinek a fent említett képesítése van, s a Közlekedési Felügyelettől származó Iskolavezetői minősítéssel bír.
 • Autósiskola: 20-50 fővel szerződésben lévő akkreditált, és ISO minősített felnőttok-tatási intézmény.
 • Vizsgabizottság: járművezető-képzés területén elismerést, és szaktekintélyt szerzett, NKH-val, a Kamarával, és valamelyik képzőszervvel legalább 10 éves szerződéses viszonyban lévő szaktekintélyek.
 • Vizsgaremek / Mestervizsga: saját élmény, azaz az elmúlt 5 évben a szakmában ok-tatással töltött idő elemzése az összes tantárgy nézőpontjából.

Célunk: EU-kompatibilis készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal felvértezett szakok-tatók képzése, melyen az alábbiakat értjük:

A mesterkurzust végzett szakoktató alkalmas:

 • A tanulói személyiség fejlesztésére
 • A tanulói közösségek, csoportok alakulásának segítésére, és fejlesztésére
 • Pedagógiai folyamat tervezésére
 • Szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek, és képességeinek fejlesztésére
 • Az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejleszté-sére, a tanulási folyamatok szervezésére, és irányítására
 • A pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására
 • Szakmai együttműködésre, és kommunikációra
 • Szakmai fejlődésben elkötelezettségre, és önfejlődésre.

Képzésünket ajánljuk elsősorban autósiskolák vezetőinek, de szívesen tartunk képzéseket szakmánk többi résztvevőinek is.

Kecskemét, 2007. május 03

© 2020 Kiskun Autósiskola - Minden jog fenntartva! | Design by W3layouts