Gépjármű oktatás útvesztői!

A gépjárművezető képzés elég összetett tevékenység. Bonyolultsága révén nehezen elsajátítható. Csak a gyakorlás hozza el a siker kulcsát.

Első ránézésre (kívülről nézve) a laikus szemlélő azt hiszi, hogy az oktató "csak ül és utazgat" az autóban. Tehát egy könnyű szakmáról van szó (ezt gondolják a kezdők is)!

Erre az a válaszon, hogy rendben, próbálják ki! Bárki ülhet a "jobb egyesbe" és igyekezzen megtanítani a tapasztalatlan kezdőt. De a feltétel: humánus emberi viselkedés, bánásmód. Nem lehet káromkodni, köpködni, kiabálni, veszekedni, verekedni. Ha kibírja, talán elmehet a szakoktatói tanfolyamra. Általánosan bizonyított tény, hogy kezdő oktató palánták teherbíró terhelése összességében kb. két évig tart ("addig telítődik"), ez az esetek 80%-ában igaz.

Tehát egy rendkívül nehéz pszichikai szakmáról van szó!

Kevés idős oktató kolléga éri meg a nyugdíjkorhatárt.
Az oktatónak "uralni" kell a járművét jobbról, tudnia kell, éreznie kell, irányítania kell biztonságosan. Valamikor a sokat szidott szocialista időkben volt az MHSZ berkein belül évente megrendezett oktatói verseny. Ez állt elméleti és gyakorlati részből. Nekem a terep vezetés tetszett a legjobban. Jobbról vezetve kellett a bóják között előre és hátra menni pontosan és időre. Volt olyan szakasz, amelyen leragasztott kilométerórával kellett vezetni
30 km/ó sebességgel (100métert) úgy, hogy közben valaki mérte a sebességet. Minden ügyességi feladatot jobbról vezetve! NEM SEMMI!

Aki ezt megcsinálta elmondhatta magáról, hogy "érzi" az autóját.

De ez "csak" a vezetéstechnikai rész. Hogy állunk a pszichikai, szellemi megterheléssel?
Na, ez már rázós kérdés! Itt dől el, hogy az oktató szereti-e a szakmáját, vagy csak a pénzért csinálja!?

A mai viszonyok között nem úgy képzik a szakoktatókat, mint régen! Csak elméleti képzés, semmi gyakorlati. Hospitálás csak papíron létezik. Így aztán akár az elméleti akár a gyakorlati szakoktatók csak papíron lesznek azok! Hol van a rátermettségi vizsgálat? Ha kikerül az életbe, a saját kárán (illetve a hallgató pénzéért) tanul /gyakorlatozik/, ha egyáltalán érdekli a dolog.

Lényeg a tömeges képzés! De hol van a minőség? (nem a XXI. Században élünk?).
Így fordulhat elő, hogy az elméleti "szakember" kiáll a hallgatóság elé és még beszélni sem tud! Ha tudja is a KRESZ-t, de átadni a tudását már nem képes.
Valamikor (még a főiskolán) volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy a tanár tudásbeli felkészültsége legyen ötször olyan ismerethalmaz magasságú, mint amilyen szinten kell előadást tartania. De vigyáznia kell, hogy amikor magyaráz, csak "egy lépcsőfok" válassza el a hallgatóság tudás szintjétől, hogy ha "lenyújtja a kezét" a tanuló azt meg is tudja "fogni".

Így érhető el, hogy a tanulók megértik, sőt érdekesnek fogják tartani a foglalkozást.

Elharapózott a szemléltetés nélküli "előadás" megtartása. Mondván "vegyük elő a tankönyvet és nézzük meg ezt az ábrát" terjeszti elő az asztalnál ülő oktató. A kötelező elméleti óra szám (28ó) így is kevés, már a tesztelés (tesztlapon, számítógépen) sem fér bele. A vidékre kihelyezett tanfolyamokról nem tud a Közlekedési Felügyelet, így az irodában megtartott, minőségtelen foglalkozások (3-4 alkalom, mert ki kell járni és sok a kilométer) csak emelik a szakmánk "hírnevét".

Lehet a kérdést feltenni : hol van ilyenkor a KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET ?

A gépjárművezető-képzés területén dúló gátlástalan küzdelemről írtam az előző részben. A megélhetésért folyó háború szakmaiatlan, minőségtelen képzést eredményez.
A KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET képzésfelügyelete miért nem lép közbe? Nem hiszem, hogy nem veszik észre a képzési színvonal határozott vonalú csökkenését.

Mi a feladata a KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELETNEK ?

Szakmai irányvonal meghatározás, egységes (keretek közé szorított) gépjárművezető-képzés, szakirányú tevékenység ellenőrzése, e tevékenység szakmai felügyelete. Azt mondják, hogy ŐK a hatóság részéről, nem folyhatnak bele a konkurencia harcba. Ez elfogatható! Csak hogy, ez a harc ledegradálja a képzést szakmailag. Akkor talán mégis "hunyó" a struccpolitikát folytató KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET !
Arra hivatkoznak, hogy ez nem szakmai kérdés. Pedig szerintem keményen az!
Szakmailag megnézhető (a Vizsgabizottságokon), hogy az irreálisan alacsony áron "dolgozó" képzőszervek vajon megfelelnek-e a szakmai követelményeknek!? Vajon ezek milyen eredményesen tevékenykednek (elmélet, gyakorlat)?

Az ellenőrzés igen egyszerű! Kérdőívet küldenék ki a volt hallgatóknak, hiszen már nincs kapcsolata (mert már levizsgázott) a képzőszervvel, talán vállalnák a véleményüket.
Így talán egy kicsit tisztulna a gépkocsi-oktatás fölé ereszkedett átláthatatlan köd.

A másik lehetőség a hatósági alsó árkategória meghatározása (pl. taxisok esete), ezt viszont csak a KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET tehetné meg, de nem teszi. Ez a hatóság úgy véli, hogy majd a hallgató fog szelektálni ! Csakhogy a jelentkező nem nézi a szakmai rátermettséget, hanem hogy ki milyen olcsón dolgozik. Az árak döntenek a választásnál !

Mivel tájékozatlan elhiszi (hiszen jóhiszemű), hogy igazak a kínált árak. Majd később jön rá, hogy "jaj, nem ilyen lovat akartam". Az ilyen autósiskolák oktatói szakmai munkája megkérdőjelezhető. Szerintük a járművezető-képzés csupán pénzügyi feladat. E tevékenységében partnerre talált a KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET hozzáállásában.
A tanulók többségének az alapórák leoktatásánál az oktató (tisztelet a kivételnek) úgy irányítja a folyamatot, hogy óravásárlásra kényszerüljön (zsebbe megy).

Mi ez, ha nem a Képzés Felügyelet hatásköre?

A közlekedési morál félelmetesen megváltozott! Biztos, hogy ezért a helyzetért csak a képzés a hibás? Hol van a KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET felelőssége?

Azért ilyen hiányos a képzés, mert hagyták, hogy ilyenné váljon. Az egyes autósiskolák pénzhajszolása már-már gusztustalan méreteket ölt! Befizet a hallgató, és ha más képzőszervhez szeretne átmenni (hiszen ez állampolgári joga, mert rájött arra, hogy becsapták), nem adják vissza a fennmaradó összeget, sőt lelépési díjat (10-15000ft) kérnek.
Ideje lenne megtanulnunk, hogy az olcsóság nem jár együtt a minőséggel!

Miért van ezeknek az autósiskoláknak képzési engedélyük? Jó kérdés, ki válaszol rá ?

Az győz (az iskolák között), aki sárba tapossa a másikat. Hol van a Képzésfelügyelet, miért hagyja? Ezt hívják káosznak! Farkastörvények uralkodnak a gépjárműképzés területén!
34. éve vagyok a szakmában, de ilyen rossz a helyzet még sosem volt.

Becstelen autósiskolák és oktatóik járatják le a szakmánkat. Szakmai színvonal a "béka feneke alatt" van. Az egészben az a legszörnyűbb, hogy magán beszélgetések alkalmával a
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET emberei is elismerik, hogy kik azok, akik ezt a káoszt okozzák! Sajnos a szakmánk nem tudja magából kilökni a "selejtet", ezért lenne szükség a hatóságilag meghatározott minimális tandíjra.

Leiz Sándor iskolavezető

© 2020 Kiskun Autósiskola - Minden jog fenntartva! | Design by W3layouts